Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Vem ska ta ansvaret för tiggarna på Stockholms gator?

21 maj 2014, 10.12 På söndag är det val till EU-parlamentet. Frågan om de hemlösa tiggarna har engagerat många. Ska staden hjälpa dem eller inte? Frågan drar en linje mellan alliansen och oppositionen i Stockholm.

Ämnet har väckt stor debatt i radio, tv och på sociala medier om vad som ska göras åt de hemlösa tiggarna. Många av tiggarna är fattiga romer från Rumänien, som inte är här illegalt.

Den styrande alliansen har en klar uppfattning, och socialborgarrådet i Stockholm, moderaten Anna König Jerlmyr, med stöd av socialförvaltningen menar att Stockholms stad inte ska underlätta för tiggare. Enligt Anna Köning Jerlmyr ska frågan lösas på EU-nivå, annars ger man signaler om att Europas fattiga kan få hjälp i Stockholm.

Även från vänsterpartiets Gunilla Roxby-Cormvall håller med om att man på sikt måste tvinga tiggarnas hemländer till förbättring.

Källa: SR P4 Stockholm Länk till artikeln